fbpx

Szkolenie

WYBRANE APLIKACJE DZIAŁAJĄCE W SYSTEMIE ANDROID – INSTALACJA I PRAKTYCZNE OMÓWIENIE FUNKCJONALNOŚCI
   

PROGRAM SZKOLENIA

NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WYBRANE APLIKACJE DZIAŁAJĄCE W SYSTEMIE ANDROID – INSTALACJA I PRAKTYCZNE OMÓWIENIE FUNKCJONALNOŚCI SZKOLENIE W FORMIE ZDALNEJ ONLINE
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ ‘’MAJAK-IT’’ PRZEMYSŁAW MAJEWSKI 95-200 PABIANICE UL. WSCHODNIA 54
POSIADANE DOŚWIADCZENIE I CERTYFIKATY Przedstawiciel firmy – Przemysław Majewski posiada bogate doświadczenie z zakresu szkoleń o tematyce informatycznej oraz marketingu online.
MIEJSCE SZKOLENIA SZKOLENIE ONLINE
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ 100 godzin
GRUPA DOCELOWA Osoby powyżej 50 roku życia
KOSZT SZKOLENIA 9000 zł
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI Usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji Zarejestrowanych w ZRK nie
Usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK nie
Usługa pozwala na uzyskanie umiejętności i kompetencji tak
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia są podejmowane działania wspomagające rozwój uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie.Cel szkolenia stanowi pozyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi urządzenia typu tablet (opartego o oprogramowanie Android), dotyczącego swobodnego wyszukiwania i instalacji wybranych aplikacji. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie obsługi wybranych aplikacji użytkowych, dzięki którym będą mogli korzystać z udogodnień, jakie niesie ze sobą postępująca cyfryzacja. Wdrożenie się w obsłudze omawianych aplikacji pozwoli uczestnikowi w sposób samodzielny odnaleźć się w “cyfrowym społeczeństwie” unikając tym samym wykluczenia w tematyce wybranych popularnych aplikacji. Szkolenie to koncentruje się w pełni na aspektach praktycznych, nakreślając rozwiązania dostosowane do potrzeb i możliwości kursantów.
SZCEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE/RAMOWY PROGRAM USŁUGI Harmonogram szkolenia „wybrane aplikacje działające w systemie android – instalacja i praktyczne omówienie funkcjonalności” Ilość godzin
 • Aplikacja Sklep Play w praktyce
 • Wyszukiwanie aplikacji
 • Instalowanie aplikacji
 • Praktyczne omówienie działania wybranych aplikacji
 • Aplikacje odtwarzające muzykę i film
 • Wyszukiwanie utworów i programów
 • Tworzenie własnych list odtwarzania
 • Podcasty – wyszukiwanie i odtwarzanie na przykładzie wybranej aplikacji
 • Pozostałe wybrane funkcje
 • Inne aplikacje użytkowe
25
 • Aplikacje związane z komunikacją miejską
 • Wyszukiwanie dostępnych połączeń
 • Rozkłady jazdy
 • Pozostałe wybrane funkcje
 • Inne aplikacje użytkowe
25
 • Praktyczne omówienie działania wybranych aplikacji
 • Inne aplikacje użytkowe
25
 • Praktyczne omówienie działania wybranych aplikacji
 • Aplikacje do obróbki plików zdjęciowych
 • Przycinanie zdjęć
 • Retusz/ upiększanie zdjęć
 • Pozostałe wybrane funkcje
 • Weryfikacja nabytych umiejętności (seria pytań i zadań praktycznych weryfikowanych na bieżąco przez prowadzącego)
25

RAZEM

100
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia Efekty uczenia się: Uczestnicy podczas szkolenia zdobywają wiedzę w zakresie: Kursant uczestnik szkolenia będzie potrafił obsługiwać Aplikację Sklepu Play, Uczestnik będzie potrafił Wyszukiwać oraz instalować aplikację Sklep Play, Uczestnik będzie potrafił obsługiwać Aplikację odtwarzającą muzykę i film, Uczestnik będzie potrafił wyszukiwać utwory i programy, Nabędzie umiejętności w zakresie tworzenia własnych list odtwarzania, Nabędzie umiejętności obsługi Aplikacji związanej z komunikacją miejską, Nabędzie umiejętności pozwalające obsługę Aplikacje do obróbki plików zdjęciowych w zakresie przycinania zdjęć, retuszu i innych wybranych funkcji. Uczestnicy szkolenia zdobędą następujące umiejętności: obsługa tableta, obsługa Aplikacji przydatnych do prowadzenia kampanii promocyjnych i marketingowych, posługiwanie się terminologią w zakresie fotografii, posługiwanie się terminologią dotyczącą lokalnych sieci komputerowych; umiejętność korzystania z publikacji elektronicznych, umiejętność stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań. Uczestnik szkolenia podniesie swoje kwalifikację które dadzą mu możliwość zmiany pracy, bezproblemowego poruszania się w Internecie, sprawnej obsługi Aplikacji. Uczestnicy szkolenia nabędą następujące kompetencje społeczne wyrażone językiem efektów uczestnika: 1) przestrzeganie zasad kultury i etyki; 2) kreatywność i konsekwentność w realizacji zadań; 3) przewidywalność skutków w podejmowanych działań; 4) otwartość na zmiany; 5) umiejętność radzenia sobie ze stresem; 6) umiejętność aktualizowania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych; 7) umiejętność współpracy w zespole. Walidacja: Weryfikacja zdobytych umiejętności będzie miała miejsce podczas ostatniego dnia szkolenia – w jego drugiej części – i polegać będzie na serii pytań i zadań praktycznych, weryfikowanych na bieżąco przez prowadzącego usługę szkoleniową. Pytania i zadania dotyczyć będą najistotniejszych zagadnień poruszonych w trakcie szkolenia.
Materiały dydaktyczne Wymagania sprzętowe: Komputer ze stabilnym i nieprzerwanym dostępem do Internetu Kamerka Mikrofon Program Zoom do pobrania na stronie producenta: https://zoom.us/download Wymagania łącza internetowego dla zajęć grupowych Zoom: ok. 800kbps / 1.0Mbps dla wysokiej jakości wideo W przypadku widoku galerii i / lub wideo HD 720p: ok. 1,5 Mb/s Odbieranie wideo HD 1080p wymaga ok. 2,5 Mb / s Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga ok. 3,0 Mb / s Do korzystania z materiałów szkoleniowych/ powtórzeniowych wymagane jest Oprogramowanie do obsługi plików PDF (np. Adobe Reader) Link do pokoju spotkania ważny będzie przez cały okres trwania szkolenia – Każdy uczestnik otrzyma tablet na którym będą pracować podczas szkolenia -Materiały dydaktyczne z przykładowymi testami.
Egzaminy, zaświadczenia, certyfikaty Usługa szkoleniowa nie jest zakończona egzaminem. Po zakończonej usłudze szkoleniowej uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Informacje dodatkowe Usługa będzie rejestrowana celem kontroli/audytu. Rejestracja nastąpi bezpośrednio przy użyciu oprogramowania Zoom i zostanie zapisana lokalnie na sprzęcie komputerowym firmy świadczącej usługę.